kehlibar

За нас


"Кехлибар" ООД е дружество с ограничена отговорност със 100 % частен капитал. Фабриката за производство на олио се намира в промишлената зона на гр. Лясковец. Тя е с капацитет на преработка до 30'000 тона слънчоглед годишно и разполага с:

 

  • електронна авто-везна до 50 тона;
  • 2 бр. силозни стопанства с общ капацитет от 15'000 тона слънчоглед;
  • нов, модерно оборудван маслодобивен цех;
  • екстракционен цех;
  • парова централа;
  • бутилиращ цех с автоматична линия за бутилиране на РЕТ бутилки;
  • химико-технологична лаборатория;
  • складова база за готова продукция.

 

История

Фабриката за олио е изградена през 1998 г. и от тогава се модернизира и обновява непрекъснато. През последните години бяха изградени следните нови производствени съоръжения и сгради:

1999 – склад за слънчоглед

2003 – цех за бутилиране и складови помещения

2004 – административна сграда и електронна автовезна

2006 – екстракционен цех и парова централа

2009 – складово силозно стопанство

2011 - нов маслодобивен цех; второ силозно стопанство; резервоари за съхранение на масло; склад за експелер.          

 

Мисия и делово кредо на фирмата

 “Кехлибар” ООД предпочита постепенното завоюване на нови пазарни  дялове, постигано чрез инвестициите, които извършва ежегодно. Фирмата има високи разходи, свързани с непрекъснатото подобряване качеството на продукта, с повишаване конкурентноспособността, с налагането на добрите производствени и хигиенни практики, със социалната политика и др.

 

 

 

Старанието ни е готовият продукт да се отличава с високо качество и сравнително ниски цени, а цялостната ни дейност - с бързина, прецизност и гаранции при изпълнение на поръчки.